top of page

Tål ej strykning

Tål ej strykning

Får ej manglas eller strykas.

bottom of page