top of page

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Gewe Promotion värdesätter din trygghet som kund och strävar efter att integrera miljömedvetenhet och etik i alla aspekter i vår verksamhet.

Genom nära samarbeten med leverantörer, branschorganisationer, samt fortsatt utbildning och kurser håller vi oss ständigt uppdaterade om de senaste reglerna och kraven.

 

Vi är särskilt noggranna i valet av våra underleverantörer och grossister. Vi prioriterar partners som delar våra värderingar kring kvalitet, service och engagemang. Det är viktigt för oss att säkerställa att våra produkter inte bara håller hög kvalitet utan också har låg miljöpåverkan, både i tillverkningsprocessen och genom användning av hållbara material.

 

Hållbarhet för oss innebär att påverka och bidra till en bättre värld på alla nivåer – miljö, social framgång och ekonomi. Dessa tre ben utgör grunden för vår hållbara utveckling.

 

Genom vårt medlemskap i New Wave Profile är vi en del av New Wave Groups CSR, som reglerar och övervakar stora delar av vårt produktutbud. Denna reglering inkluderar miljö, etik, kemikalier, materialval, socialt ansvar, förbättrade arbetsvillkor och transporter i olika produktionsländer.

För att ytterligare stärka vår förpliktelse till hållbarhet har vi varit miljö- och kvalitetscertifierande enligt ISO 14001 och ISO 9001 sedan 2010.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar och ansvarsfull framtid.

ISO 14001

Miljöledning

Sedan år 2010 är vi certifierad enligt ISO 14001 vilket är den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem. Den används över hela världen. ISO 14001 specificerar krav på att en organisation proaktivt ska identifiera och förstå miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänst samt tillhörande miljöpåverkan.

ISO 9001

Kvalitetsledning

Sedan år 2010 är vi även certifierad enligt ISO 9001 vilket är en internationell standard som används av verksamheter över hela världen. Certifieringen säkerställer att vi arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerligt förbättrar rutiner och processer.

CSR

Socialt ansvarstagande

Via vårt medlemskap i New Wave Profile är vi en del av New Wave Groups CSR, Coporate Social Responsibility. Detta reglerar stora delar vårt produktutbud utifrån miljö, etik, kemikalier, material, socialt ansvar,  förbättrade arbetsvillkor, och transporter i olika produktionsländer. 

AAA

Högsta kreditvärdighet

Den högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs det att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksam i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Gewe Promotion har sedan 2007 innehaft betyget AAA. Endast 3% av alla aktiebolag i Sverige innehar AAA-rating.

CreditSafe

Högsta Kreditvärdighet

Creditsafe sammanställer och viktar hundratals variabler i varje generisk modell för att skapa det mest tillförlitliga kreditvärderingssystemet. Ratingen har en ­skala på 1 till 100, i fem olika intervaller, där högsta är mycket god kreditvärdighet.

CERTIFIERADISO 9001Ledningssystem för kvalitet
CERTIFIERADISO 14001Ledningssystem för miljö
bottom of page